|   Sitemap
 

Tuyển dụng

 
 
Lọc tỉnh thành 
Hotline Navibank
Ngân Hàng Trực Tuyến
Internet Banking Navibank

Thông tin Tỷ giá

Loading...
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Tỷ giá bán
USD 21.065 21.085 21.125
EUR 28.757 28.961 29.354
GBP 34.940 35.186 35.662
JPY 203 204 208
CHF 23.544 23.710 24.057
CAD 18.848 18.981 19.276
AUD 19.329 19.465 19.761
SGD 16.557 16.673 16.943
Đang nạp video ...