|   Sitemap
 

Tuyển dụng

 
 
Lọc tỉnh thành 
Hotline Navibank
Ngân Hàng Trực Tuyến
Internet Banking Navibank

Thông tin Tỷ giá

Loading...
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Tỷ giá bán
USD 21.065 21.085 21.125
EUR 28.782 28.986 29.384
GBP 34.992 35.239 35.702
JPY 203 204 209
CHF 23.581 23.747 24.102
CAD 18.849 18.982 19.288
AUD 19.259 19.395 19.716
SGD 16.519 16.635 16.925
Đang nạp video ...