|   Sitemap
 

Tuyển dụng

 
 
Lọc tỉnh thành 
Hotline Navibank
Ngân Hàng Trực Tuyến
Internet Banking Navibank

Thông tin Tỷ giá

Loading...
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Tỷ giá bán
USD 21.055 21.075 21.115
EUR 28.731 28.934 29.340
GBP 34.940 35.186 35.653
JPY 202 204 208
CHF 23.541 23.707 24.058
CAD 18.873 19.006 19.316
AUD 19.392 19.529 19.842
SGD 16.578 16.695 16.986
Đang nạp video ...