|   Sitemap
 
Hotline Navibank
Ngân Hàng Trực Tuyến
Internet Banking Navibank

Thông tin Tỷ giá

Loading...
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Tỷ giá bán
USD 21.055 21.075 21.115
EUR 28.781 28.985 29.391
GBP 35.030 35.277 35.743
JPY 203 205 209
CHF 23.611 23.777 24.131
CAD 18.875 19.008 19.323
AUD 19.505 19.643 19.966
SGD 16.615 16.732 17.023
Đang nạp video ...