Logo Navibank
   |   Sitemap
 
Hotline Navibank
Ngân Hàng Trực Tuyến
Internet Banking Navibank

Thông tin Tỷ giá

Loading...
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Tỷ giá bán
USD 21.170 21.190 21.250
EUR 28.182 28.382 28.776
GBP 35.722 35.973 36.454
JPY 206 207 211
CHF 23.176 23.339 23.687
CAD 19.473 19.610 19.915
AUD 19.624 19.762 20.068
SGD 16.856 16.975 17.253
Đang nạp video ...