Logo Navibank
   |   Sitemap
 

Lãi suất

 
 
Lọc lãi suất :

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Vietnam Dong
Kỳ hạn
Phương thức lĩnh lãi (ĐVT %/năm)
Cuối kỳ
Hàng tháng
2 tháng
Hàng quý
6 tháng
Hàng năm
Đầu kỳ
Không kỳ hạn Bất kỳ      1,00          
01 Ngày Bất kỳ    1,00            
01 Tuần Bất kỳ    1,00            
02 Tuần Bất kỳ    1,00            
01 Tháng Trên 5.000 tr    6,00             5,97
Từ 2.000 - 5.000 tr    6,00             5,97
Từ 500 - 2.000 tr    6,00             5,97
Dưới 500 tr    6,00             5,97
02 Tháng Trên 5.000 tr    6,00   5,99           5,94
Từ 2.000 - 5.000 tr    6,00   5,99           5,94
Từ 500 - 2.000 tr    6,00   5,99           5,94
Dưới 500 tr    6,00   5,99           5,94
03 Tháng Trên 5.000 tr    6,00   5,97           5,91
Từ 2.000 - 5.000 tr    6,00   5,97           5,91
Từ 500 - 2.000 tr    6,00   5,97           5,91
Dưới 500 tr    6,00   5,97           5,91
06 Tháng Trên 5.000 tr    8,00   7,87     7,92       7,69
Từ 2.000 - 5.000 tr    7,90   7,77     7,82       7,60
Từ 500 - 2.000 tr    7,80   7,68     7,73       7,51
Dưới 500 tr    7,70   7,58     7,63       7,41
09 Tháng Trên 5.000 tr    8,10   7,89     7,94       7,64
Từ 2.000 - 5.000 tr    8,00   7,79     7,85       7,55
Từ 500 - 2.000 tr    7,90   7,70     7,75       7,46
Dưới 500 tr    7,80   7,60     7,65       7,37
12 Tháng Trên 50.000 tr    8,50   8,50     8,50   8,50     7,83
Từ 5.000 - 50.000 tr    8,50   8,19     8,24   8,33     7,83
Từ 2.000 - 5.000 tr    8,40   8,09     8,15   8,23     7,75
Từ 500 - 2.000 tr    8,30   8,00     8,05   8,13     7,66
Dưới 500 tr    8,20   7,91     7,96   8,04     7,58
13 Tháng Bất kỳ    8,50             7,78
18 Tháng Trên 5.000 tr    8,00   7,58     7,63   7,70     7,14
Từ 2.000 - 5.000 tr    8,00   7,58     7,63   7,70     7,14
Từ 500 - 2.000 tr    8,00   7,58     7,63   7,70     7,14
Dưới 500 tr    8,00   7,58     7,63   7,70     7,14
24 Tháng Trên 5.000 tr    8,00   7,44     7,49   7,56   7,70   6,90
Từ 2.000 - 5.000 tr    8,00   7,44     7,49   7,56   7,70   6,90
Từ 500 - 2.000 tr    8,00   7,44     7,49   7,56   7,70   6,90
Dưới 500 tr    8,00   7,44     7,49   7,56   7,70   6,90
30 Tháng Trên 5.000 tr    8,00   7,32     7,36   7,43     6,67
Từ 2.000 - 5.000 tr    8,00   7,32     7,36   7,43     6,67
Từ 500 - 2.000 tr    8,00   7,32     7,36   7,43     6,67
Dưới 500 tr    8,00   7,32     7,36   7,43     6,67
36 Tháng Trên 5.000 tr    8,00   7,19     7,24   7,30   7,43   6,45
Từ 2.000 - 5.000 tr    8,00   7,19     7,24   7,30   7,43   6,45
Từ 500 - 2.000 tr    8,00   7,19     7,24   7,30   7,43   6,45
Dưới 500 tr    8,00   7,19     7,24   7,30   7,43   6,45
60 Tháng Trên 5.000 tr    8,00   6,75     6,79   6,84   6,96   5,71
Từ 2.000 - 5.000 tr    8,00   6,75     6,79   6,84   6,96   5,71
Từ 500 - 2.000 tr    8,00   6,75     6,79   6,84   6,96   5,71
Dưới 500 tr    8,00   6,75     6,79   6,84   6,96   5,71
US Dollar
Kỳ hạn
Phương thức lĩnh lãi (ĐVT %/năm)
Cuối kỳ
Hàng tháng
Hàng quý
6 tháng
Hàng năm
Đầu kỳ
Không kỳ hạn Bất kỳ      0,25        
01 Tuần Bất kỳ    1,00          
02 Tuần Bất kỳ    1,00          
01 Tháng Bất kỳ    1,00           0,99
02 Tháng Trên 70.000    1,00   0,99         0,99
Từ 30.000-70.000    1,00   0,99         0,99
Dưới 30.000    1,00   0,99         0,99
03 Tháng Trên 70.000    1,00   0,99         0,99
Từ 30.000-70.000    1,00   0,99         0,99
Dưới 30.000    1,00   0,99         0,99
06 Tháng Trên 70.000    1,00   0,99   0,99       0,99
Từ 30.000-70.000    1,00   0,99   0,99       0,99
Dưới 30.000    1,00   0,99   0,99       0,99
09 Tháng Trên 70.000    1,00   0,99   0,99       0,99
Từ 30.000-70.000    1,00   0,99   0,99       0,99
Dưới 30.000    1,00   0,99   0,99       0,99
12 Tháng Trên 1.500.000    1,00   0,99   0,99   0,99     0,99
Từ 30.000-1.500.000    1,00   0,99   0,99   0,99     0,99
Dưới 30.000    1,00   0,99   0,99   0,99     0,99
13 Tháng Bất kỳ    1,00           0,99
18 Tháng Trên 70.000    1,00   0,99   0,99   0,99     0,98
Từ 30.000-70.000    1,00   0,99   0,99   0,99     0,98
Dưới 30.000    1,00   0,99   0,99   0,99     0,98
24 Tháng Trên 70.000    1,00   0,99   0,99   0,99   0,99   0,98
Từ 30.000-70.000    1,00   0,99   0,99   0,99   0,99   0,98
Dưới 30.000    1,00   0,99   0,99   0,99   0,99   0,98
36 Tháng Trên 70.000    1,00   0,98   0,98   0,98   0,99   0,97
Từ 30.000-70.000    1,00   0,98   0,98   0,98   0,99   0,97
Dưới 30.000    1,00   0,98   0,98   0,98   0,99   0,97
60 Tháng Trên 70.000    1,00   0,97   0,97   0,97   0,98   0,95
Từ 30.000-70.000    1,00   0,97   0,97   0,97   0,98   0,95
Dưới 30.000    1,00   0,97   0,97   0,97   0,98   0,95

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Vietnam Dong
Kỳ hạn
Phương thức lĩnh lãi (ĐVT %/năm)
Cuối kỳ
Hàng tháng
Hàng quý
6 tháng
Hàng năm
Đầu kỳ
Không kỳ hạn Bất kỳ      1,00        
01 Tuần Bất kỳ    1,00          
02 Tuần Bất kỳ    1,00          
01 Tháng Bất kỳ    6,00           5,97
02 Tháng Bất kỳ    6,00   5,99         5,94
03 Tháng Bất kỳ    6,00   5,97         5,91
06 Tháng Bất kỳ    7,50   7,39   7,43       7,23
09 Tháng Bất kỳ    7,60   7,41   7,46       7,19
12 Tháng Bất kỳ    8,00   7,72   7,77   7,85     7,41
13 Tháng Bất kỳ    8,00           7,36
18 Tháng Bất kỳ    8,00   7,58   7,63   7,70     7,14
24 Tháng Bất kỳ    8,00   7,44   7,49   7,56   7,70   6,90
36 Tháng Bất kỳ    8,00   7,19   7,24   7,30   7,43   6,45
US Dollar
Kỳ hạn
Phương thức lĩnh lãi (ĐVT %/năm)
Cuối kỳ
Hàng tháng
Hàng quý
6 tháng
Hàng năm
Đầu kỳ
Không kỳ hạn Bất kỳ      0,20        
01 Tuần Bất kỳ    0,25          
02 Tuần Bất kỳ    0,25          
01 Tháng Bất kỳ    0,25          
02 Tháng Bất kỳ    0,25          
03 Tháng Bất kỳ    0,25          
06 Tháng Bất kỳ    0,25          
09 Tháng Bất kỳ    0,25          
12 Tháng Bất kỳ    0,25          
13 Tháng Bất kỳ    0,25          
18 Tháng Bất kỳ    0,25          
24 Tháng Bất kỳ    0,25          
Hotline Navibank
Ngân Hàng Trực Tuyến
Internet Banking Navibank

Thông tin Tỷ giá

Loading...
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Tỷ giá bán
USD 21.175 21.195 21.255
EUR 28.182 28.382 28.776
GBP 35.722 35.973 36.454
JPY 206 207 211
CHF 23.176 23.339 23.687
CAD 19.473 19.610 19.915
AUD 19.624 19.762 20.068
SGD 16.856 16.975 17.253
Đang nạp video ...