|   Sitemap
 

Lãi suất

 
 
Lọc lãi suất :

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Vietnam Dong
Kỳ hạn
Phương thức lĩnh lãi (ĐVT %/năm)
Cuối kỳ
Hàng tháng
2 tháng
Hàng quý
6 tháng
Hàng năm
Đầu kỳ
Không kỳ hạn Bất kỳ      1,00          
01 Ngày Bất kỳ    1,00            
01 Tuần Bất kỳ    1,00            
02 Tuần Bất kỳ    1,00            
01 Tháng Trên 5.000 tr    6,00             5,97
Từ 2.000 - 5.000 tr    6,00             5,97
Từ 500 - 2.000 tr    6,00             5,97
Dưới 500 tr    6,00             5,97
02 Tháng Trên 5.000 tr    6,00   5,99           5,94
Từ 2.000 - 5.000 tr    6,00   5,99           5,94
Từ 500 - 2.000 tr    6,00   5,99           5,94
Dưới 500 tr    6,00   5,99           5,94
03 Tháng Trên 5.000 tr    6,00   5,97           5,91
Từ 2.000 - 5.000 tr    6,00   5,97           5,91
Từ 500 - 2.000 tr    6,00   5,97           5,91
Dưới 500 tr    6,00   5,97           5,91
06 Tháng Trên 5.000 tr    8,00   7,87     7,92       7,69
Từ 2.000 - 5.000 tr    7,90   7,77     7,82       7,60
Từ 500 - 2.000 tr    7,80   7,68     7,73       7,51
Dưới 500 tr    7,70   7,58     7,63       7,41
09 Tháng Trên 5.000 tr    8,10   7,89     7,94       7,64
Từ 2.000 - 5.000 tr    8,00   7,79     7,85       7,55
Từ 500 - 2.000 tr    7,90   7,70     7,75       7,46
Dưới 500 tr    7,80   7,60     7,65       7,37
12 Tháng Trên 50.000 tr    8,50   8,50     8,50   8,50     7,83
Từ 5.000 - 50.000 tr    8,50   8,19     8,24   8,33     7,83
Từ 2.000 - 5.000 tr    8,40   8,09     8,15   8,23     7,75
Từ 500 - 2.000 tr    8,30   8,00     8,05   8,13     7,66
Dưới 500 tr    8,20   7,91     7,96   8,04     7,58
13 Tháng Bất kỳ    8,50             7,78
18 Tháng Trên 5.000 tr    8,00   7,58     7,63   7,70     7,14
Từ 2.000 - 5.000 tr    8,00   7,58     7,63   7,70     7,14
Từ 500 - 2.000 tr    8,00   7,58     7,63   7,70     7,14
Dưới 500 tr    8,00   7,58     7,63   7,70     7,14
24 Tháng Trên 5.000 tr    8,00   7,44     7,49   7,56   7,70   6,90
Từ 2.000 - 5.000 tr    8,00   7,44     7,49   7,56   7,70   6,90
Từ 500 - 2.000 tr    8,00   7,44     7,49   7,56   7,70   6,90
Dưới 500 tr    8,00   7,44     7,49   7,56   7,70   6,90
30 Tháng Trên 5.000 tr    8,00   7,32     7,36   7,43     6,67
Từ 2.000 - 5.000 tr    8,00   7,32     7,36   7,43     6,67
Từ 500 - 2.000 tr    8,00   7,32     7,36   7,43     6,67
Dưới 500 tr    8,00   7,32     7,36   7,43     6,67
36 Tháng Trên 5.000 tr    8,00   7,19     7,24   7,30   7,43   6,45
Từ 2.000 - 5.000 tr    8,00   7,19     7,24   7,30   7,43   6,45
Từ 500 - 2.000 tr    8,00   7,19     7,24   7,30   7,43   6,45
Dưới 500 tr    8,00   7,19     7,24   7,30   7,43   6,45
60 Tháng Trên 5.000 tr    8,00   6,75     6,79   6,84   6,96   5,71
Từ 2.000 - 5.000 tr    8,00   6,75     6,79   6,84   6,96   5,71
Từ 500 - 2.000 tr    8,00   6,75     6,79   6,84   6,96   5,71
Dưới 500 tr    8,00   6,75     6,79   6,84   6,96   5,71
US Dollar
Kỳ hạn
Phương thức lĩnh lãi (ĐVT %/năm)
Cuối kỳ
Hàng tháng
Hàng quý
6 tháng
Hàng năm
Đầu kỳ
Không kỳ hạn Bất kỳ      0,25        
01 Tuần Bất kỳ    1,00          
02 Tuần Bất kỳ    1,00          
01 Tháng Bất kỳ    1,00           0,99
02 Tháng Trên 70.000    1,00   0,99         0,99
Từ 30.000-70.000    1,00   0,99         0,99
Dưới 30.000    1,00   0,99         0,99
03 Tháng Trên 70.000    1,00   0,99         0,99
Từ 30.000-70.000    1,00   0,99         0,99
Dưới 30.000    1,00   0,99         0,99
06 Tháng Trên 70.000    1,00   0,99   0,99       0,99
Từ 30.000-70.000    1,00   0,99   0,99       0,99
Dưới 30.000    1,00   0,99   0,99       0,99
09 Tháng Trên 70.000    1,00   0,99   0,99       0,99
Từ 30.000-70.000    1,00   0,99   0,99       0,99
Dưới 30.000    1,00   0,99   0,99       0,99
12 Tháng Trên 1.500.000    1,00   0,99   0,99   0,99     0,99
Từ 30.000-1.500.000    1,00   0,99   0,99   0,99     0,99
Dưới 30.000    1,00   0,99   0,99   0,99     0,99
13 Tháng Bất kỳ    1,00           0,99
18 Tháng Trên 70.000    1,00   0,99   0,99   0,99     0,98
Từ 30.000-70.000    1,00   0,99   0,99   0,99     0,98
Dưới 30.000    1,00   0,99   0,99   0,99     0,98
24 Tháng Trên 70.000    1,00   0,99   0,99   0,99   0,99   0,98
Từ 30.000-70.000    1,00   0,99   0,99   0,99   0,99   0,98
Dưới 30.000    1,00   0,99   0,99   0,99   0,99   0,98
36 Tháng Trên 70.000    1,00   0,98   0,98   0,98   0,99   0,97
Từ 30.000-70.000    1,00   0,98   0,98   0,98   0,99   0,97
Dưới 30.000    1,00   0,98   0,98   0,98   0,99   0,97
60 Tháng Trên 70.000    1,00   0,97   0,97   0,97   0,98   0,95
Từ 30.000-70.000    1,00   0,97   0,97   0,97   0,98   0,95
Dưới 30.000    1,00   0,97   0,97   0,97   0,98   0,95

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Vietnam Dong
Kỳ hạn
Phương thức lĩnh lãi (ĐVT %/năm)
Cuối kỳ
Hàng tháng
Hàng quý
6 tháng
Hàng năm
Đầu kỳ
Không kỳ hạn Bất kỳ      1,00        
01 Tuần Bất kỳ    1,00          
02 Tuần Bất kỳ    1,00          
01 Tháng Bất kỳ    6,00           5,97
02 Tháng Bất kỳ    6,00   5,99         5,94
03 Tháng Bất kỳ    6,00   5,97         5,91
06 Tháng Bất kỳ    7,50   7,39   7,43       7,23
09 Tháng Bất kỳ    7,60   7,41   7,46       7,19
12 Tháng Bất kỳ    8,00   7,72   7,77   7,85     7,41
13 Tháng Bất kỳ    8,00           7,36
18 Tháng Bất kỳ    8,00   7,58   7,63   7,70     7,14
24 Tháng Bất kỳ    8,00   7,44   7,49   7,56   7,70   6,90
36 Tháng Bất kỳ    8,00   7,19   7,24   7,30   7,43   6,45
US Dollar
Kỳ hạn
Phương thức lĩnh lãi (ĐVT %/năm)
Cuối kỳ
Hàng tháng
Hàng quý
6 tháng
Hàng năm
Đầu kỳ
Không kỳ hạn Bất kỳ      0,20        
01 Tuần Bất kỳ    0,25          
02 Tuần Bất kỳ    0,25          
01 Tháng Bất kỳ    0,25          
02 Tháng Bất kỳ    0,25          
03 Tháng Bất kỳ    0,25          
06 Tháng Bất kỳ    0,25          
09 Tháng Bất kỳ    0,25          
12 Tháng Bất kỳ    0,25          
13 Tháng Bất kỳ    0,25          
18 Tháng Bất kỳ    0,25          
24 Tháng Bất kỳ    0,25          
Hotline Navibank
Ngân Hàng Trực Tuyến
Internet Banking Navibank

Thông tin Tỷ giá

Loading...
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Tỷ giá bán
USD 21.055 21.075 21.115
EUR 28.781 28.985 29.391
GBP 35.030 35.277 35.743
JPY 203 205 209
CHF 23.611 23.777 24.131
CAD 18.875 19.008 19.323
AUD 19.505 19.643 19.966
SGD 16.615 16.732 17.023
Đang nạp video ...