|   Sitemap
 
Hotline Navibank
Ngân Hàng Trực Tuyến
Internet Banking Navibank

Thông tin Tỷ giá

Loading...
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Tỷ giá bán
USD 21.070 21.090 21.130
EUR 28.747 28.950 29.348
GBP 35.044 35.291 35.757
JPY 202 204 208
CHF 23.527 23.693 24.040
CAD 18.834 18.967 19.277
AUD 19.329 19.465 19.780
SGD 16.528 16.645 16.946
Đang nạp video ...